Engelstalige video van tiental minuten, waarin wordt uitgelegd hoe gevaarlijk wortelkanaalbehandelingen zijn. Heel dikwijls zijn ze de oorzaak van een hartaanval.

Een “must see” voor patiënten èn voor bio-tandartsen!

Leave a Reply